Leeuw

van 23-07 tot en met 22-08

De karakter eigenschappen van de Leeuw zijn:

De Leeuw wil graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Mensen met veel Leeuw invloed zijn geboren leiders. Ze zijn in positieve zin vurig, warm en hartelijk van aard. Het zijn echte charmeurs. 

Ze kunnen goed delegeren en kunnen bevelen geven aan anderen. Ze zijn echt zoals een Leeuw in de natuur, ze laten anderen het werk doen. Ze willen de leiding hebben en hun eigen baas zijn. 

Ze moeten onafhankelijk hun eigen gang kunnen gaan. Ze zijn wel afhankelijk van erkenning. 

Ze kunnen een houding hebben van:

 ik zal gul zijn maar gij zult mij dienen.

 In negatieve zin kan de Leeuw heel erg egocentrisch, arrogant of dominant zijn. Het gaat erom dat ze macht hebben over hun directe omgeving. Ze hebben een zeer sterke wilskracht. Ze zijn trots en kunnen zeer ijdel zijn. Leidinggevende posities zoals managers, bestuur leden, president, etc. passen goed bij de Leeuw.

De Zon hoort bij het teken Leeuw. De kleur goud (gouden juwelen) en er mooi uit willen zien hoort bij de Leeuw. Ze willen graag pronken met zichzelf. De Leeuw is energiek. 

De energie van de Leeuw is vasthoudend. Ook hier weer de bekende binnenvetter. Ze zijn niet flexibel. Het hart en de rug horen bij de Leeuw. Wanneer de Leeuw zichzelf niet kan zijn of juist overactief is kan dit een weerslag hebben op de rug of op het hart. Geboren leiders nemen vaak teveel hooi op hun vork. De Leeuw moet kunnen leven vanuit het hart (liefde) en op tijd de rust nemen om de rug niet over te belasten.

Ze zijn zelfverzekerd en stralen dat ook uit naar anderen toe. Ze zijn erg creatief, vurig en op zichzelf gericht. Ze zijn Enthousiast en optimistisch. Maar tevens kunnen ze erg jaloers zijn op andere mensen en behoorlijk opscheppen van hoe goed ze zijn en wat ze allemaal kunnen. 

Het kan zijn dat ze af en toe behoorlijk kunnen dramatiseren, dit is op een negatieve manier aandacht vragen. Vergeet niet dat ze mogelijk een goede aanleg hebben om toneel te kunnen spelen.