Boodschappen uit de kosmos.

Al geruime tijd krijg ik mooie boodschappen of teksten door, die ik met anderen mensen wil delen. Deze teksten schrijf ik op in verbinding met mijn gidsen. Je kunt het automatisch schrift noemen. De stukjes zijn geschreven van diep vanuit mijn ziel en die zich naar buiten toe willen manifesteren.

Samen met de god Thot
Thot spreekt. Wees stil en luister. Luister naar de woorden die ik je geef en verspreid ze. Het is hoog tijd dat je de oude kennis vanuit Atlantis en het oude Egypte en vanuit Lemurie tot je neemt. Er is nog zoveel oude kennis die je tot je mag nemen. Je bent op de goede weg en de tijd is er rijp voor. Houd je kennis zuiver en wees flexibel. Wees niet star aan de kennis. Probeer de kennis uit en behoud dat wat waarde heeft. Houd je zintuigen scherp, door goed te luisteren naar je intuïtie. Je krijgt de informatie scherp en helder door. Vaak ook snel en voordat je het weet is het weer weg, het gevoel, de gedachte of een beeld. Haal de ruis weg die van je pad af houd. Maar concentreer je op het scheppen van nieuwe dingen en op creëren. De informatie die tot je mag komen mag je delen met anderen om de energie frequentie te verhogen. Het is de oude heilige kennis die niet voor iedereen bereikbaar is. Maar via jou de weg naar de aarde mag stromen. Je zult het voelen in je lichaam in je geest en diep in je ziel.  Je bent een schepper een medeschepper een lichtwerker. Ik de God Thot staat je bij in dit proces, zoals ook alle andere Goden van alle tijden. Het is niet nieuw voor jou en de verbinding is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Het is belangrijk dat de oude kennis wordt doorgegeven. Vele mensen lopen op een weg met geen inhoud en zijn verwijderd van het diepste van hun zielen leven. Ze zijn zoekende en verdwaald. De oude kennis is niet geheim de kennis is voor iedereen bereikbaar. De meeste mensen zoeken de kennis buiten zichzelf. Maar alle kennis die er bestaat is te bereiken via de innerlijke bron afgestemd op de Akasha kroniek en de energie van het kwantumveld, het collectief geheugen. In stilte is deze kennis te bereiken en iedereen op zijn eigen manier. Zoek de diepe stilte op via muziek, teken of ga de natuur in en alles is bereikbaar. Op deze manier komt het beste in je naar boven toe. Het leven is eenvoudig door te luisteren naar de stem die diep van binnen roept. Lief mensenwezen verbind je met ons en je mag het rijk aanschouwen waar je ooit hebt geleefd. Je zult mijn aanwezigheid voelen in iedere cel van je lichaam en de God Hermes zet je aan om deze woorden op te schrijven. Wij werken samen wij zijn een. Wij zijn een met jouw. Neem vaker de tijd om even stil te zijn en de woorden of kennis die wij met jouw willen delen op te schrijven.

In liefde even samen met de God Thot en de God Hermes

Gebed,
In mij voel ik de kracht van het leven. Verbonden met de wijsheid vanuit de Akasha kroniek en de bescherming vanuit het universum leef ik mijn leven vol vertrouwen. Ik kan bereiken van wat ik wil. Lichtwezens zegen mij in liefde met al u wijsheid en inzichten. Op dat ik een zuiver mens mag zijn voor mezelf en voor de medemensen die op mijn weg mee lopen. Dat ik medeschepper mag zijn in licht en liefde van het universum. Dat ik mag bijdragen aan het geheel in liefde en mededogen. Laat mij helder zien, helder horen, helder weten, helder voelen en mogen mijn gedachten, woorden en daden zuiver zijn Amen.

Lichtpuntje,

Ik geef je een kaarsje.
Als symbool voor het licht.
De kracht in je diepe zelf.
Je goddelijke kern.
Een teken van liefde.
Trouw te zijn aan je zelf.
De oneindige krachtbron
Laat het voor eeuwig branden.
In alle kracht.
In je zijn en in het hier en nu.
Ik geef je een kaarsje en geef je licht.
Laat het voor eeuwig branden.
Het innerlijke licht. 
Wat nooit gedoofd wil worden.
Blijf in je kracht.
Wat er ook gebeurd.
Geef je eigen licht niet weg.
Laat je licht niet doven door iemand anders.
Het licht zal je levensweg beschijnen.
Dit is mooi en helder licht.
Mooi mensenwezen.
Je hebt recht op een mooi en gelukkig leven. 
Vanuit het de bron.
Geef het lichtpuntje door aan andere mensenwezens.
Heel veel licht en liefde op de weg die je gaat.

Namaste, Annelies

Overvloed,
Er is overvloed in en om me heen.
Het is licht en liefde waarin ik resoneer.
Ik verbind me het mijn goddelijke kern.
In een diepe zielsverbondenheid.
Wat in mij is draag ik uit en geef ik door.
Het kost niets, alles is er.
Trouw zijn aan mezelf en ik mag in overvloed ontvangen.
Licht en Liefde mag stromen als nooit te voor.
Ik mag ontvangen, er is overvloed.
Zoveel overvloed dat ik dit wil delen.
Met jou en de mensen om me heen.
Het licht en de liefde wat je krachtig maakt.
Dat je kunt blijven staan in deze wereld.
Ik ontvang en ik deel.
Het is als een druppel die zich vermeerderd,
in het geheel waarin wij leven.
Op weg naar een betere wereld.

Namaste, Annelies

Gebed,
Gij Christus de hoogst ontwikkelende mens, 
die op aarde heeft geleefd als voorbeeld voor de 
mens vanuit liefde en licht. 
Verbonden vanuit de goddelijke oorsprong. 
Met de hoogste trilling vanuit het geestelijk veld 
en de lichtbron van alle tijden. 
Omring mij met u totale zijn zodat de ruis 
verdwijnt op de levensweg die ik ga. 
Til mij op bij de hindernissen die ik soms moet nemen,
om mijn eigen weg te vervolgen. 
Geef mij de liefde het licht en de kracht om u als 
voorbeeld te nemen op de weg die ik ga.
Amen.


Namaste, Annelies