Ram

Ram

van 21-03 tot en met 19-04

De karakter eigenschappen van een Ram:

De Ram is een vuurteken en de energie is naar buiten toe gericht naar anderen mensen, maar is wel ik gericht. De Ram is als de lente, de nieuwe blaadjes aan de bomen. De lammetjes in de wei. De Ram is een uitstekende ondernemer door het opstarten van nieuwe dingen. Het zijn geboren leiders.

De planeet Mars is de heerser van het teken Ram. Het is een vurige energie. De Ram is direct en impulsief. De Ram doet en denkt later pas na. De Ram wil de eerste en de beste zijn. Haantje de voorste. Ze hebben een sterke competitiestrijd in zich. Ze zijn ongeduldig het moet vooral snel gaan anders kunnen ze geïrriteerd raken.

De Ram is iemand die de hele dag in de weer is van ‘s-morgens vroeg tot               ‘s-avonds laat. Daardoor kan het zijn dat de Ram op den duur is opgebrand en op zijn tijd rust moeten nemen om geest en lichaam weer in balans te krijgen.

De Ram neemt het initiatief en is actief. Je hoeft maar iets te zeggen en de Ram gaat aan de slag. Ze kunnen heel eigenwijs en egoïstisch zijn. In negatieve zin, opvliegend en strijdig. Door snelheid of ongeduld kan de Ram roekeloos zijn daardoor kunnen er brokken ontstaan.

De Ram is een kei in het opstarten van nieuwe dingen. Maar het is niet altijd zijn taak om dingen af te maken. Dat is voor de andere dierenriem tekens. Dit kan voor de mensen in de omgeving van de Ram onbegrijpelijk zijn. 

De Ram moet de ruimte en de vrijheid hebben in zijn directe omgeving om te kunnen doen wat hij wilt doen voor zichzelf. Een Ram kan ook een pionier zijn.

Het hoofd hoort bij het teken Ram en kan een kwetsbaar punt zijn. De Ram is niet vaak ziek. De Ram kan geveld worden door energie-uitputting waardoor de weerstand lager wordt en griep of koorts een mogelijk gevolg daarvan kan worden. Migraine door overbelasting van het denken. Teveel in het hoofd bezig zijn. Wanneer de Ram hier last van heeft is het belangrijk om totaal iets anders te gaan doen. Lekker gaan sporten, lichamelijk actief bezig zijn om de energie van het hoofd door te laten stromen naar de andere delen van het lichaam.